Webinaropptak fra    Onsdag   7. juni 2023  

Fremtidens bærekraftige produktutvikling – fra visjon til gjennomføring

Hvordan gjør du alvor av virksomhetens bærekraftstrategi? Bærekraft krever at du evner å tenke både helhetlig og langsiktig. I tidligere webinar har vi snakket om hvordan du utfordrer produktutviklingen med sirkulære prinsipper. Nå er det på tide å diskutere hvordan du knytter de prinsippene opp mot strategi, konkrete tiltak og utvikling av nye produkter. 

Er du interessert i å sette bærekraftige KPI-er som har en reell effekt på miljøet, samfunnet og lønnsomheten? Dette webinaret handler om nettopp det. Vi viser hvordan du kan jobbe med disse utfordringene, gjennom konkrete kundehistorier.

webinar ikon

Fyll ut skjema for å se opptaket av webinaret:

Vær godt forberedt på morgendagens krav

Åpenhetsloven og Nonfinancial Reporting Directive gir allerede strengere krav til etterrettelighet for bedrifter, og Corporate Sustainibility Directive ligger like rundt hjørnet. Det er all grunn til å forvente at flere direktiver og strengere krav vil innføres i årene fremover.

Vi kan enten tenke lenger enn minimumskravene allerede i dag, eller vi kan vente til vi blir pålagt å skjerpe inn betraktelig. De som velger sistnevnte vil trolig ta mange forhastede valg, som gir ringvirkninger for stabiliteten og lønnsomheten til selskapet. Det smarteste du kan gjøre er å være tidlig ute.

trafikk X

Grønnvasking versus ærlighet

Til tross for mange tilfeller av grønnvasking, er det heldigvis mange bedrifter som tar klimaavtrykk og miljø på alvor. Det er ikke nødvendigvis en motsetning mellom bærekraft og økonomi. Ved å identifisere punktene i verdikjeden som står for store utslipp, finner du ofte samtidig punktene hvor du kan ta smartere valg.

Da er det også viktig å være åpen om det du ikke får til. Ved å snakke om og dele både det virksomheten er god på og det den kan bli bedre på, skaper du en kultur der ting blir tatt tak i. Poenget er ikke å være den som virker grønnest utad, men å finne og utføre tiltakene som gjør en forskjell.

DSCF7333

Bærekraft er mer enn din egen produksjon

Ingen virksomheter opererer i et vakuum, men er en del av et større kretsløp med både leverandører og sluttbrukere. GHG-protokollen måler bedrifters CO2-fotavtrykk på tre nivåer: Scope 1, 2 og 3. Disse refererer henholdsvis til direkte utslipp, strømforbruk, og utslipp knyttet til leverandørene og sluttbrukerne dine. På toppen av dette har du andre miljøskadelige fenomener, som for eksempel mikroplast.

Det er svært krevende å adressere alt dette på én gang, og det krever sylskarp fokus på bærekraft i alle valgene bedriften tar. Vi jobber i skrivende stund med et prosjekt for å utforske dette, og vil dele noen av funnene i webinaret.

plast-materialvalg

Fremtidens produktutvikling, hva kreves?

Dette webinaret er en del av en større webinarserie hvor vi går i dybden på ulike tematikker som påvirker fremtidens produktutvikling. Få med deg de fremtidige episodene ved å følge oss på LinkedIn, Facebook og Instagram.

Se tidligere webinarer her

fremtidens produktutvikling

Foredragsholdere

portrett Oda Klempe 1

Oda Midtlyng Klempe, Tjenestedesigner og leder for bærekraft i Inventas

Oda er leder for bærekraft i Inventas. Med bakgrunn i design har hun sittet tett på ulike kundeprosjekter og sett hvilke utfordringer som finnes på tvers av bransjer. Oda har også en unik innsikt i våre kunders hverdag, da hun selv har gründet og drevet sitt eget foretak i ti år.

Anders Fossaa portrett 1

Anders Fosså, Gruppeleder for mekanikk i Inventas

Anders jobber med fysisk produktutvikling i Inventas. Med lang fartstid og bakgrunn som både verktøymaker og mekanisk ingeniør, har han som teknologioptimist vært borti mange prosjekter der materialvalg og sirkulærøkonomi har stått høyt på agendaen. Anders vil vise oss hvordan bærekraftig produktutvikling fungerer i praksis gjennom gode eksempler.

lars erik vinje spilka

Lars Erik Vinje, Daglig leder i Spilka

Lars Erik vil fortelle om hvordan de bygde opp Spilka til en bærekraftig, solid bedrift med nye måter å tenke forretning på.

andreas wahl bull&co

Andreas Wahl, Partner i Bull & Co

Andreas tar utgangspunkt i verdikjeden og vil fortelle om hva vi må forholde oss til gjennom produktutviklingsløpet og hvordan gjør vi det i praksis.

osmund bøe nomono

Osmund Bøe, Mekanisk ingeniør i Nomono

Osmund vil fortelle om hvordan Nomono optimaliserte deres produkt med konkrete designvalg, for så å forme bedriften deretter. 

Program

  • Hva vil vi oppnå gjennom strategier og ambisjoner

  • Hvorfor vi levere på fremtidens krav til bærekraftige mål

  • Hvordan kan vi bruke verktøy som muliggjør handling

  • Kundehistorier og diskusjon rundt hvordan du gjør alvor av virksomhetens bærekraftstrategi 

Hvem er webinaret relevant for?

Vi skal knytte bærekraft sammen med hva vi vil oppnå, hvorfor vi må gjøre dette og hvordan vi kan gjennomføre det fra et produktutvikling perspektiv. Webinaret er åpent for alle, men er særlig relevant for deg som har en topp/mellom-lederposisjon, jobber med konkrete valg i produktutviklingen eller jobber med bedriftens overordnede bærekraftstrategi.

07.06.23
Bærekraft

Fremtidens bærekraftige produktutvikling
– fra visjon til gjennomføring