Webinar   Onsdag   18. oktober   kl. 09:00-10:00

Det digitale gullet i industrien

Proneo X Inventas

Flere i industrien ser nå verdien i det «digitale gullet» og jobber aktivt med å integrere deres ekspertsystemer med skyen. I flere tiår har sensorer holdt prosesser i gang, men også samlet inn nyttig informasjon om hvordan prosessen fungerer. Ved å systematisere denne dataen riktig kan den gi en helt unik innsikt mot kostnader, vedlikehold, bruksmønster og mer. Men hvor kommer egentlig dataen fra? Hvordan vet vi at denne dataen er av riktig kvalitet? Og er dette bare for de med høye investeringsmuligheter?

I dette webinaret svarer vi på disse spørsmålene. Vi tar deg gjennom prosessen og forklarer hva du må tenke på når du skal samle inn det digitale gullet fra sensor til sky.

webinar ikon

Fyll ut skjema for å melde deg på webinaret:

Valg av riktig sensor

For å finne det digitale gullet, trenger du en sensor som fanger opp dataen for deg. Det å velge riktig sensor kan være svært omfattende, spesielt uten en fullstendig oversikt over alle sensorene som kan velges. Vi skal gå nærmere inn på dette i webinaret, men ta gjerne en titt på denne fullstendige oversikten vi har satt sammen. Oversikten gir deg en lett introduksjon som kan lede deg til riktig måleprinsipp og hvilken teknologi som passer i akkurat ditt måletilfelle. Når du vet hvilket gull og hvordan du skal hente det ut, det er da datarevolusjonen virkelig starter!

sensorkart

Muligheter med sensorikk

Utviklingen i sensorteknologien har gjort det svært enkelt å samle store mengder data som gir innsikt i produktet eller prosessen din. Denne datamengden gir deg hittil uante muligheter, så lenge du vet hvordan du tolker den. Du kan forutse behov for vedlikehold, monitorere kvalitet, og redusere behovet for arbeid i farlige soner. 

inventasdesign_industrial_internet_og_things_68640899-f7b5-4037-bdb2-3b5d43529f20 (1)-1

Produksjonsdata og din markedsposisjon

Har du full oversikt over produkt og produksjon, kan du finne nye og mer økonomiske arbeidsmetoder og produksjonsformer. Med riktig data kan du finne nye muligheter til å effektivisere og optimalisere produksjonen og dermed beholde produksjonen i Norge.

Produksjonsdata kan også ha en stor betydning for en mer bærekraftig produksjon som ofte vil gi deg muligheten til å redusere din bedrifts fot- og håndavtrykk som vil forenkle riktig bærekraftsrapportering.

robot-arm-flytter-aluminium-industri

En fremtid med mer sensorikk

Målemetodene endrer seg egentlig lite. Derimot er måten vi benytter sensorene på under stadig endring, og vi vil se mye spennende utvikling fremover. Blant annet er det økt fokus på sensor fusion, der data fra flere sensorer (ofte av forskjellige typer) kombineres og behandles lokalt ved målepunktet for å minske usikkerhet og datamendge. Sensorikk vil også, som mye annet, påvirkes av stordata, maskinlæring og kunstig intelligens.

Sensorteknologi er ingen statisk teknologi og det er særlig måten vi benytter sensorene på som stadig er i utvikling. Finn ut hvordan, og motta råd om hvordan du velger rette sensorer for dine utfordringer.

p_merdslippen-greenbag-01b3_2000-1

Proneo X Inventas

Dette er et webinar i samarbeid med Proneo – et innovasjonsselskap med god forankring i næringslivet i Trøndelag. Deres kjernekompetanse og det de bistår sine kunder med, er prosjekt- og prosessledelse, kommersialisering og vekst, innovasjon og omstilling, samt klyngeutvikling og nettverksbygging.

logo_proneo_background_blue

Foredragsholder

Yngve Brathaug, Produktutvikler Kybernetikk

Yngve Brathaug

Teknisk kommersiell rådgiver, Inventas Trondheim

Yngve har en mastergrad innen robotikk og mekatronikk, og har tidligere jobbet som automatiker innen seismikk og subsea, samt i fiskerinæringen. Han har en driv for roboter, bildebehandling og kunstig intelligens. I Inventas jobber Yngve primært med å utvikle medisinske sensorer og spesialtilpassede kamerasystemer.

Program

  • Introduksjon og bakteppe: Hvor kommer det digitale gullet fra og hvilken kvalitet har det.

  • Hvilke muligheter ligger i bruken av ny sensorteknologi for datainnsamling?

  • Hvordan går du frem for å løse et instrumenteringsbehov?

  • Hvordan kan moderne instrumenteringssystemer og datainnsamling være en inngang til digitalisering, tilstandsovervåkning, kunstig intelligens og optimalisering?

  • Spørsmålsrunde

Hvem er webinaret relevant for?

Dette webinaret er åpent for alle, og vi er helt sikre på at det vil skape nytteverdi for alle som ønsker å lære mer om sensorikk og datainnsamling. Likevel tror vi at du som har litt kunnskaper om hva sensorer er, samt vil lære mer om hvordan komplekse sensorsystemer kan passe inn i din bedrift, vil ha størst nytte av å delta. Webinaret er spesielt relevant for produktutviklere, utviklingsansvarlige, teknologiledere og daglige ledere i norske industribedrifter som driver med produksjon.

18.10.2023
Digitalt gull

En datarevolusjon
i industriell produksjon