Fremtidens produktutvikling

I dag stilles det stadig høyere krav til en produktutvikler, hvor rom for feilmarginer blir mindre. Samtidig opplever mange virksomheter at konkurransesituasjonen har tilspisset seg og tiden til markedet er vesentlig for å lykkes.

En nøkkelfaktor ved lanseringen av et nytt produkt, handler da om din evne til å kutte ned på utviklingstiden og redusere risikoen for kostbare feil. Da kan simuleringsbasert produktutvikling bli en viktig bidragsyter.

 • webinaropptak

Tematikk: Hvordan lykkes med simuleringsdrevet produktutvikling?

 • Språk: Norsk
 • Sted: Digitalt
 • Pris: Helt gratis!
 • Varighet: 45 minutter
Se webinaropptaket her
Group 1

Simulering - en viktig del av fremtidens produktutvikling?

Simuleringsdrevet produktutvikling er et tilskudd til den tradisjonelle produktutviklingsmetodikken. Ved hjelp av simuleringer kan vi finne ut av hvordan laster, geometri og grensebetingelser påvirker designet før du lager prototyper og null-serier. Vi kan simulere, forbedre og simulere på ny – som gjør produktutviklingen smidigere, raskere og mer kostnadseffektivt. 

Om du ønsker å lære mer om simuleringsdrevet produktutvikling, bør du melde deg på dette webinaret. I løpet av en halvtime skal vi gå gjennom det viktigste du trenger å vite om simulering og hvordan du kan lykkes med simuleringsdrevet produktutvikling nå og i fremtiden.

simuleringsdrevet produktutvikling eksempel 3

Simulering i dag

I dag kan vi bruke simuleringer på en helt annen måte enn vi kunne for bare ti år siden. For eksempel kan vi simulere et ristebord eller et virtuelt testkammer som kan benyttes før prototypen er bygget, uten at spesialbygde superdatamaskiner og langdryge prosesser. 

520x317

FMU og digitale tvillinger

Hva og hvordan vi kan simulere endrer seg raskt. FMU (Functional mock-up interface) og digitale tvillinger er to av de viktigste teknologiene som vil bane vei for helt nye muligheter i produktutviklingen. Vi ser overordnet på tematikken i webinaret og belyser utsiktene fremover.

Hvem er webinaret relevant for?

 • Dette webinaret er åpent for alle som ønsker en bedre forståelse av simulering som et verktøy i produktutviklingen. Det vil også være spesielt relevant for dere som har komplekse produkter i porteføljen, som eksempelvis driver masseproduksjon og ønsker å spare materialer og/eller de som har høye krav til sikkerhet i sine produkter. Simuleringsdrevet produktutvikling er spesielt egnet for produkter som har strenge krav til vibrasjoner, varme eller andre utfordrende miljø.

Se webinaropptaket her

Foredragsholder

aleksander portrett

Aleksander Wermers Nilsen

Aleksander er leder for simulering i Inventas. Han har arbeidet med beregninger og simuleringer i 12 år, hvor han har vært med på et bredt spenn i prosjekter: Fra vibrasjoner i komponenter som skal ut i verdsrommet, via kraner på skip og forbrukerprodukter som stoler og søppelspann, til pumper på havbunnen.

Program

 • Introduksjon

 • Hva handler simulering om?

 • Eksempler på hvordan simulering benyttes i dag og hvordan pushe grenser med beregninger

 • Hva kan du bruke simulering til? – en gjennomgang av blant annet komplekse materialer, digitale ristebord og virtuelle testkammer

 • Hvordan lykkes med simulering i fremtiden?

 • Spørsmål og svar

Praktisk info

Når du fyller ut skjema, vil du bli ledet direkte videre til opptaket.

 

webinar ikon

Fyll ut skjemaet for å få tilgang til webinaret: