Webinaropptak     

En sensorrevolusjon i industriell produksjon

Dagens industri har et økende behov for avanserte sensorløsninger. Dette kan være en inngang til digitalisering, tilstandsovervåkning, produksjonsoptimalisering og kunstig intelligens. Noen behov kan du løse med hyllevarer, mens ved andre anvendelser er du avhengig av skreddersydde løsninger. For å velge riktig løsning må du analysere måleproblemet og  tenke på hele pipelinen. 

I dette webinaret får du en grundig innføring i det nyeste innen sensorteknologi, og hvordan du løser et måleproblem fra start til slutt.

webinar ikon

Fyll ut skjema for å se webinaret:

Muligheter med sensorikk

Utviklingen i sensorteknologien har gjort det svært enkelt å samle store mengder data som gir innsikt i produktet eller prosessen din. Denne datamengden gir deg hittil uante muligheter, så lenge du vet hvordan du tolker den. Du kan forutse behov for vedlikehold, monitorere kvalitet, og redusere behovet for arbeid i farlige soner. 

metal-produksjon-industri

Sensorsystemer og din markedsposisjon

Har du full oversikt over produkt og produksjon, kan du finne nye og mer økonomiske arbeidsmetoder og produksjonsformer. Med sensorer kan du finne nye muligheter til å effektivisere og optimalisere produksjonen og dermed beholde produksjonen i Norge.

Sensorsystemer kan også ha en stor betydning for en mer bærekraftig produksjon som ofte vil gi deg muligheten til å redusere din bedrifts fot- og håndavtrykk som vil forenkle riktig bærekraftsrapportering.

robot-arm-flytter-aluminium-industri

En fremtid med mer sensorikk

Målemetodene endrer seg egentlig lite. Derimot er måten vi benytter sensorene på under stadig endring, og vi vil se mye spennende utvikling fremover. Blant annet er det økt fokus på sensor fusion, der data fra flere sensorer (ofte av forskjellige typer) kombineres og behandles lokalt ved målepunktet for å minske usikkerhet og datamendge. Sensorikk vil også, som mye annet, påvirkes av stordata, maskinlæring og kunstig intelligens.

Sensorteknologi er ingen statisk teknologi og det er særlig måten vi benytter sensorene på som stadig er i utvikling. Finn ut hvordan, og motta råd om hvordan du velger rette sensorer for dine utfordringer.

3D-laser-sensor-detalj

Fremtidens produktutvikling

Dette webinaret er en del av en større webinarserie hvor vi går i dybden på ulike tematikker som påvirker fremtidens produktutvikling. Få med deg de fremtidige episodene ved å følge oss på LinkedIn og Facebook.

Se tidligere webinarer her

fremtidens produktutvikling

Foredragsholdere

Kay Gastinger, Leder for Teknologi

Kay Gastinger 

Leder for Teknologi i Inventas

Kay har en doktorgrad i fysikk og over 25 års yrkeserfaring med spesialisering innenfor måleteknikk og sensorteknologi. Han brenner for tverrfaglighet og holistisk tilnærming til tekniske problemstillinger. I Inventas er Kay ansvarlig for å knytte sammen fag, og peke ut nye kompetanse- og markedsområder.

Yngve Brathaug, Produktutvikler Kybernetikk

Yngve Brathaug

Produktutvikler Kybernetikk i Inventas

Yngve har en mastergrad innen robotikk og mekatronikk, og har tidligere jobbet som automatiker innen seismikk og subsea, samt i fiskerinæringen. Han har en driv for roboter, bildebehandling og kunstig intelligens. I Inventas jobber Yngve primært med å utvikle medisinske sensorer og spesialtilpassede kamerasystemer.

Program

  • Introduksjon og bakteppe: Vi ser et økt behov for komplekse sensorsystemer.

  • Hvilke muligheter ligger i bruken av ny sensorteknologi?

  • Hvordan går du frem for å løse et instrumenteringsbehov?

  • Hvordan kan moderne instrumenteringssystemer og datainnsamling være en inngang til digitalisering, tilstandsovervåkning, kunstig intelligens og optimalisering?

  • Spørsmålsrunde

Hvem er webinaret relevant for?

Dette webinaret er åpent for alle, og vi er helt sikre på at det vil skape nytteverdi for alle som ønsker å lære mer om sensorikk. Likevel tror vi at du som har litt kunnskaper om hva sensorer er, samt vil lære mer om hvordan komplekse sensorsystemer kan passe inn i din bedrift, vil ha størst nytte av å delta. Webinaret er spesielt relevant for produktutviklere, utviklingsansvarlige, teknologiledere og daglige ledere i norske industribedrifter som driver med produksjon.

15.03.23
Sensorikk

Fremtidens produktutvikling:
En sensorrevolusjon i industriell produksjon