Webinaropptak fra   Onsdag   27. sept. 2023  

Hvordan oppnå suksess i en usikker og konkurranseutsatt framtid?

Verden endrer seg. Raskt. Og det som for kort tid siden ble ansett som robuste forretningsstrategier, kan i dag ha store svakheter. Dette risikerer å gjøre virksomheter sårbare og lite tilpasningsdyktige i et stadig skiftende marked. Men hvordan kan du sørge for å skape en fremtidsrettet og levedyktig virksomhet?

Nøkkelen ligger i innovasjon og evnen til å omstille seg.

Det leder oss til det neste spørsmålet: hvordan kan du finne nye muligheter til å lykkes? Og hvordan kan du bygge opp en robust virksomhet så raskt som mulig? Det får du svar på i dette webinaret.

webinar ikon

Fyll ut skjema for å se webinaropptaket:

Videoteaser

Hvordan tilpasse seg et skiftende marked?

95 % av nyutviklede produkter overlever ikke etter 3 år, og bare 6 % av bedrifter anses å ha oppnådd suksess etter 5 år. I en verden som endrer seg, følger økt konkurranse og nye krav. I tillegg skaper krig, en svekket krone og politiske spenninger usikkerheter i et allerede presset marked. Det er mulig å tilpasse seg de ugjestmilde forholdene og skape robuste virksomheter. Men hvordan? Realiteten er at de aller fleste må omstille seg og jakte på nye og fremtidsrettede innovasjoner. 

michael-ankes-KU3GeaQcz8Y-unsplash (1)

Det handler om balanse og ærlighet

Har du et bevisst og ærlig forhold til utgangspunktet ditt? Da er du allerede ett steg foran mange andre. Det blir avgjørende å identifisere hvilken type satsingsområde som passer ditt selskap – og hvor mulighetene ligger. Hvilken kompetanse sitter virksomheten din på? Hva skaper deres konkurransefortrinn?

For å få til en positiv endring må du også bruke verdien og kompetansen i virksomheten. All endring skjer gjennom folk, og veien mot ny forretning krever bred involvering hvis nødvendig eierskap skal komme på plass. Arbeidet må ha en god balanse mellom teknologiutvikling og kommersialisering. Først da er du forberedt på å skape fremtidens forretning og sikre at den faktisk bærer frukter.

_DSC3004

Finn gode lagspillere

Det er mange faktorer som spiller inn og bidrar til at virksomheter ikke lykkes i dag. Lover og krav, endrede markeder, høye kostnader, nye produksjonsmetoder og kompetanseflukt er bare noen av stikkordene. Innovasjon kan være en utholdenhetsøvelse. Det kan innebære sertifiserings- og/eller godkjenningsløp, og det er noe ganske annet enn daglig drift som mange selskaper med rette har hatt som hovedfokus i lang tid. Men når et usikkert marked fører til nye krav og et plutselig omstillingsbehov, kan det være vanskelig å håndtere alene. Dersom du ønsker å bli en del av de få som opplever suksess, lønner det seg å få med seg noen gode spillere på laget. Hvem? Det kommer vi nærmere inn på i webinaret.

DSC07273

Fremtidens produktutvikling, hva kreves?

Dette webinaret er en del av en større webinarserie hvor vi går i dybden på ulike tematikker som påvirker fremtidens produktutvikling. Få med deg de fremtidige episodene ved å følge oss på LinkedIn, Facebook og Instagram.

Se tidligere webinarer her

fremtidens produktutvikling

Foredragsholdere

Carl Ivarsson portrett

Carl Ivarsson

Carl er sivilingeniør og jobber som leder for forretningsrådgivning i Inventas. Han har 16 års erfaring fra linje, konsulent og lederroller innen industri som FMCG, Olje & Gass og Bygg. Dette gjør at han har en dyp og fleksibel forståelse for hvordan resultater kan skapes praktisk, raskt og effektivt. Carl har en spesielt stor interesse og merittliste innen det å bygge og skape ny forretning – og han deler gledelig av sin kunnskap i dette webinaret.

Snorre N Bache portrett

Snorre N. Bache

Snorre er sivilingeniør med 17 års fartstid som produktutvikler i Inventas, og han er prinsipal og gruppeleder for mekanikkgruppa i Trondheim. Snorre har jobbet i mange utviklingsprosjekter der industrialisering har vært sentrale tema – både innen mekanismer, grensesnittet mot mekatronikk/elektronikk og i byggenæringen. Med sin lange erfaring og kjennskap til produksjonsmetodikk for metall, plast og tre, er han innom mange ulike prosjekter. Og denne erfaringen deler han med deg i webinaret.

Program

  • Finn den perfekte balansen

  • 6 steg for å identifisere verdifulle behov

  • 3 steg for effektiv produktutvikling

  • 3 steg som tar bedriften raskere inn i fremtiden

Hvem er webinaret relevant for?

I dette webinaret går vi gjennom stadiene for å se muligheter for egen virksomhet, og hvordan du effektivt kan innovere morgendagens produkt – i takt med markedet som er i endring. Webinaret er åpent for alle, og spesielt interessant for deg som jobber som leder i en bedrift, i innovasjonsavdelinger, er produkteier eller bidrar i ulike ledd inn i verdikjeden. Jobber du i tillegg innen bygg og anlegg, maritimt eller energi? Da er webinaret spesielt nyttig for deg. 

27.09.23
Innovasjon

Fremtidens produktutvikling – innovasjon