Fremtidens produktutvikling, hva kreves? 

post-banner

Webinarserien:
Fremtidens produktutvikling

Produktutviklingsfagene er i stadig endring. Ny teknologi gir oss nye muligheter som virket fjerne bare for noen år siden. Samtidig gir globale utviklingstrekk oss nye utfordringer vi må løse. Klimakamp, eldrebølgen og sårbare forsyningskjeder er bare noen av trendene som påvirker hva vi utvikler og hvordan vi gjør det.

Inventas har utviklet produkter i mer enn 25 år, på tvers av bransjer og fagfelt. I denne webinarserien deler våre eksperter innsikt i spørsmålet vi alle er opptatt av: Hva kreves for å lykkes med produktutvikling, nå og i fremtiden?

HubSpot Video

 

Vil du vite mer om hvordan Inventas jobber med fremtidens produkter?

Se hva Inventas kan gjøre for deg

Meld der på vårt neste webinar:

28.09.22
Sirkulær-
økonomi

Hvordan kan du lykkes med
bærekraftige tiltak i din bedrift?

Tidligere tematikker:

Dig.design

Digital design

Den raske digitaliseringen av samfunnet har skapt nye muligheter på tvers av bransjer og industrier. Det er ikke uten grunn at begrep som «big data» og «industri 4.0» tar opp agendaen i norske møterom fra nord til sør. «Data er den nye oljen», sies det. Men det handler om mer enn bruk av data i seg selv.

Den teknologiske utviklingen gjør at de tradisjonelle skillelinjene mellom fysiske og digitale produkter i større grad viskes ut. Digital produktutvikling er mer enn utviklingen av produkter uten form, for det digitale bidrar til å lage en komplett brukeropplevelse for fysiske produkter. Dét skaper store muligheter for deg til å lage et mer attraktivt verdiforslag til dine kunder.

Hvordan kan du lykkes med digital produktutvikling i din bedrift?

I dette webinaret skal vi diskutere spørsmål som: Hvordan bør vi tenke når vi skal lage gode digitale produkter i sammenheng med (eksisterende) fysiske produkter? Hvilke konsekvenser kan et dårlig brukergrensesnitt få når du lanserer et produkt? Hva er de største feilene vi ser bedrifter gjør i dag? Og aller viktigst: Hvordan kan du lykkes med digital produktutvikling i din bedrift?

Se webinaropptaket her

Medtech

MedTech

Produktutvikling er en krevende øvelse i seg selv. Det blir ikke enklere når du legger til det medisinske aspektet hvor du må orientere deg i en jungel av reguleringer, krav og forordninger – som MDR og IVDR.

Inventas har bistått både oppstartsselskaper og etablerte selskaper som utvikler medisinsk utstyr i en årrekke, og du kan se noen av våre prosjekter her. Våre ansatte bidrar med ingeniørfaglig kompetanse, design og - ikke minst - regulatorisk ekspertise som hjelper deg komme i mål med produktet ditt.

For å hjelpe deg på veien har vi samlet viktig informasjon og ressurser du kan ta i bruk i ditt prosjekt. Det kan du lese mer om på denne siden.

 

Hvordan lykkes med utviklingen av nytt medisinsk utstyr?

I dette webinaret får du et innblikk i hvordan skape innovative produkter i en krevende industri. Her snakker vi om de viktigste driverne, kravene og praksisene MedTech-selskaper må kjenne til for å lykkes.

Se webinaropptaket her

Simulering

Simulering

Simuleringsdrevet produktutvikling er et tilskudd til den tradisjonelle produktutviklingen som kan gjøre prosessen smidigere, raskere og mer kostnadseffektiv. Ved hjelp av simuleringer kan vi finne ut av hvordan laster, geometri og grensebetingelser påvirker designet før du lager prototyper og null-serier. Det gir produktutviklere et nytt verktøy for å redusere utviklingstiden, samtidig som det reduserer risikoen for kostbare feil.

Simuleringer er spesielt egnet til produkter som skal brukes i krevende omgivelser, og som skal godkjennes av klassifiseringsselskaper. Om du ønsker vite mer om hvordan våre ansatte jobber med simuleringer, kan du lese mer her

Hvordan lykkes med simuleringsdrevet produktutvikling?

For et par år siden var simuleringer en kostbar affære, men den teknologiske utviklingen har gått raskt. I dag trenger du ikke lenger bransjens største budsjetter for å lykkes med simuleringsdrevet produktutvikling. I dette webinaret får du vite mer om simuleringer og - ikke minst - det viktigste du trenger å vite for å lykkes med simuleringsdrevet produktutvikling.

Se webinaropptaket her

IoT-1

Internet of Things (IoT)

De siste årene har IoT-løsninger inntatt norske hjem og virksomheter, enten det er stemmeaktivering av kaffemaskinen eller styring av trafikken. Teknologier som 5G, maskinlæring og kunstig intelligens er i en voldsom vekst som fører til at stadig flere enheter blir koblet opp til internettet.

Internet of Things (IoT) er både er nyttig og praktisk slik vi kjenner det i dag, men potensialet er langt fra ferdig utnyttet. I fremtiden vil teknologien kunne fasilitere nye løsninger langt utover det vi kjenner i dag – som blant annet vil kunne bidra til å nå bærekraftsmål og drive fram det grønne skiftet.

Hvilke muligheter gir IoT i fremtiden?

Vi inviterte Telenor til en paneldebatt for å diskutere temaer som datafangst, GDPR og forholdet mellom kunstig intelligens og maskinlæring. Det mest spennende: Hvilke muligheter finnes det i fremtiden?

Se webinaropptaket her

Elektronikk

Elektronikkutvikling

Når vi utvikler elektronikk, snakker vi om selve hjernen og sentralnervesystemet til produktene. Det kan være sensoren som måler oksygenmetningen i blodet til en pasient, en chip som styrer en bølgelengdestabiliserende laser i meteorologiske satellitter, eller en FPGA som håndterer datautvekslingen mellom en radar og dataprogramvaren for å gi bedre oversikt over fugleaktiviteten på en flyplass.

Inventas har bidratt til utviklingen av en rekke produkter som inkluderer embedded software, FPGA, sensorikk og systemintegrasjoner. Du kan lese om noen av prosjektene på denne siden. Vi har også utviklet Multiply, en plattform som gjør det mulig å prototype og teste ut IoT-løsninger fra dag én. 

Finn ut mer om Multiply.

Hvordan lykkes med utvikling av elektronikk?

Få teknologiområder har fått endret rammebetingelsene like mye som elektronikkindustrien de siste årene. Der etterspørselen etter komponenter har økt markant, har komponentindustrien fått seg en kraftig knekk gjennom både pandemi, et økende konfliktnivå i verdenshandelen, mangel på råvarer og overhengende klimaendringer.

I dette webinaret ser vi nærmere på hvordan komponentmangelen påvirker design og utvikling, hvilke grep vi kan ta, og hvordan lykkes på tross av utfordringene.

Se webinaropptaket her

Ønsker du å bli varslet om fremtidige webinarer?